Monday, June 10, 2013

ಸುಧಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬರಹಗಳು

ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹದ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

http://sudhaezine.com/pdf/2012/05/03/20120503a_060101.pdf

http://sudhaezine.com/pdf/2012/05/03/20120503a_060101.pdfವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/15437361.cms 

No comments:

Post a Comment